Om
Lastcykelguiden

Lastcyklar och cykelkärror blir allt vanligare på gator och cykelbanor. Det finns många varianter, så vad passar för vem? Vi frågade över hundra cyklister som använder lastcykel eller cykelkärra. Svaren kom från hela landet, från centrala Stockholm till lantliga Skogstorp.

Resultatet blev en nedladdningsbar lastcykelguide på 24 sidor med tips och citat om cykeltyper och livet med lastcykel. Vi har också tagit fram en interaktiv guide, där du kan testa vilken sorts lastcykel som kan passa dig. Vi hoppas att den kan komma till nytta!

Om
projektet

Lastcykelguiden är en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 - Rena resan. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst. Utöver det deltar Örebro universitet, länsstyrelsen i Örebro och länsstyrelsen i Östergötland samt många kommuner från de tre länen.

Läs mer om projektet här